Lappa Books

Lappa meertalige prentenboeken, interactief

Tweetalige kinderboeken in meer dan 20 talen

Hello, merhaba, cześć, مرحبًا, hola, bonjour, ciao, Привіт, ሰላም 

Welkom bij uitgeverij Lappa Books, het creatieve brein achter de tweetalige Lappa boeken met Lappa, Lin en Hondje Wof in de hoofdrol. Prentenboeken in het Nederlands en in een tweede taal. Wij ondersteunen meertaligheid vanaf zeer jonge leeftijd, want een kind dat de thuistaal goed leert spreken, leert sneller en beter Nederlands. Het heeft daardoor minder kans op een taalachterstand en kan zich makkelijker verbinden met de mensen om zich heen. Taal verbindt!

Ben je benieuwd naar onze prentenboeken?
Wij hebben ruim 30 titels in meer dan 20 talen
gecombineerd met Nederlands.
Meer informatie vind je op onze bestelpagina

Lappa dierentuin NL-Arabisch

Lappa little - interactieve, meertalige prentenboeken voor peuters van 0 - 3 jaar

 • opbouw basis taalbegrip
  Nederlands en thuistaal
 • vriendjesvragen
  handreiking voor leuke gesprekjes
 • interactieve opdrachten 
  om samen te ontdekken 
 • tweetalige woordenlijst  
  met basiswoorden uit het verhaal
 • ook geschikt voor nieuwkomende kleuters
 • in het Nederlands en tweetalig verkrijgbaar

Lappa Kids - meertalige, interactieve prentenboeken voor jonge kinderen van 3 - 6 jaar

 • uitbouw taalbegrip
  Nederlands en thuistaal
 • kijkplaat
  wat zie je allemaal?
 • 14 vriendjesvragen
  handreiking voor leuke gesprekjes
 • interactieve opdracht 
  om zelfstandig te ontdekken
 • sluit aan op Lappa Little 0 – 3 jaar 
 • in het Nederlands en tweetalig verkrijgbaar
Lappa Natuur

Lappa loves nature - meertalige, interactieve natuurboeken voor kinderen vanaf 3 jaar

 • natuurbeleving
  op stap met de boswachter
 • kijkplaat
  welke dieren en planten zie je allemaal?
 • 14 vriendjesvragen
  op elke bladzijde een vraag, passend bij de tekst
 • twee leuke opdrachten 
  om te ontdekken, alleen of met de klas
 • woordenlijst 
  nieuwe woorden leren
 • in het Nederlands verkrijgbaar

Lappa meertalige of tweetalige prentenboeken, brand merchandising, merklicenties

Waarom meertalige prentenboeken van Lappa?

De prentenboeken van Lappa voorzien in de grote behoefte aan goede (voorlees)boeken in het twee- of meertalige leven van jonge kinderen en hun ouders. We hoeven jou – als professional of ervaringsdeskundige in meertaligheid – niet te vertellen, dat het bij een twee- of meertalige opvoeding belangrijk is dat zowel de thuistaal als de nieuw te leren taal aandacht krijgt. De thuistaal is immers de basis.

Tweetalige kinderboeken stimuleren de ontwikkeling van kinderen

Kinderen bij wie het spreken van de thuistaal wordt gestimuleerd, pikken een nieuwe taal sneller op. Zowel in woord als begrip. Voorlezen en praten met het jonge kind spelen daarin een belangrijke rol. Daarom zijn de prentenboeken van Lappa altijd in zowel de thuistaal als de nieuw te leren taal. In Nederland is dit het Nederlands + de thuistaal in één boek. Dat betekent dat ook ouders die de tweede taal nog niet goed machtig zijn, baat hebben bij de boeken van Lappa.

Waar vind je onze meertalig prentenboeken?

Heb jij in je werk- of privésituatie te maken met twee- of meertaligheid? Wij leveren alle titels van de Lappa kinderboeken in iedere gewenste talencombinatie. Wij leveren rechtstreeks aan (school)bibliotheken, opvanglocaties, taalhuizen, (taal)scholen, voor- en vroegschoolse opvang, expatorganisaties etc. Maar natuurlijk ook aan particulieren.

Het merk Lappa

Lappa® is een beschermd merk en mag vrij gebruikt worden binnen jouw organisatie (school, bibliotheek etc.). Wil je buiten jouw organisatie iets (commercieels) met Lappa® doen, neem dan altijd eerst contact op.

Lappa Footer
Bestelling0
Geen producten
Verder gaan met bestellen
0